A Fundación

A Fundación Alfredo Brañas é unha institución con carácter de Fundación cultural privada, que se constitúe ó abeiro do artigo 34.1 da Constitución Española; e con sometemento ó regulamento de Fundacións Culturais Privadas (Decreto 2930/72) e á Lei do Parlamento Galego sobre Fundacións de interese galego e disposicións complementarias.