XIVª EDICIÓN DOS CURSOS SUPERIORES DE VERÁN EN GALICIA

Do 16 ó 19 de xullo de 2007

Coordinado por: D. José Julio Fernández Rodríguez
Profesor da Facultade de Dereito da Univ. de Santiago

Secretario: D. Daniel Sansó Rubert Pascual Criminólogo

INMIGRACIÓN: ANÁLISE DENDE A PERSPECTIVA DA SEGURIDADE E A DEFENSA

LUNS 16:
10:00H.: A UE ANTE OS PROBLEMAS DERIVADOS DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS
D. José Mª SANTÉ RODRÍGUEZ
Capitán de Navío da Armada.
12:00H.: CONSTITUCIÓN, EXTRANXERÍA E INMIGRACIÓN
D. José Julio FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Profesor da Facultade de Dereito da Univ. de Santiago.
MARTES 17:
10:00H.: A ARMADA ANTE OS PROBLEMAS MIGRATORIOS
D. José Mª BLANCO NÚÑEZ
Capitán de Navío da Armada.
12:00H.: DELINCUENCIA E INMIGRACIÓN
D. Daniel SANSÓ RUBERT PASCUAL
Criminólogo.
MÉRCORES 18:
10:00H.: O EXÉRCITO DE TERRA FRENTE Á EMIGRACIÓN: PROBLEMAS E POSIBILIDADES
D. Julio GARULO MUÑOZ
Coronel de Artillería (DEM).
12:00H.: O NEGOCIO DA INMIGRACIÓN
Dna. Andrea GIMENEZ-SALINAS FRAMIS
XOVES 19:
10:00H.: O EXÉRCITO DO AIRE E A LOITA CONTRA A INMIGRACIÓN ILEGAL
D. Juan MOLINER GONZÁLEZ
Coronel del EA.
12:00H.: INMIGRACIÓN FEMENINA: A PROBLEMÁTICA DA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MULLERES
Dna. Paula PRADO DEL RÍO

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS EN ENXEÑARÍA CIVIL

Coordinado por:
D. Julián Dorado de la Calle
D. Juan Ramón Rabuñal Dopico

LUNS 16:
10:00H: TIC E INTELIXENCIA ARTIFICIAL
D. Alejandro PAZOS SIERRA
D. Julián DORADO DE LA CALLE
Departamento de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.Universidade da Coruña.
10:45H: TIC EN ENXEÑARÍA CIVIL
D. Juan Ramón RABUÑAL DOPICO
Coordinador do Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC). Universidade da Coruña.
Profesor de Departamento TIC (Universidade da Coruña)
12:00H: REDES DE NEURONAS ARTIFICIAIS E COMPUTACIÓN EVOLUTIVA
D. Marcos GESTAL POSE
Profesor do Departamento de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. Universidade da Coruña
13:15H: MODELOS VIRTUAIS EN ENXEÑARÍA: RECONSTRUCCIÓN ARQUEOLÓXICA
D. Paul M. CHAPMAN
Leader SIMVIS Group. Department of Computer Sciences. University of Hull(UK)
MARTES 17:
10:00H: REDES DE NEURONAS ARTIFICIAIS NO AMBETO DA CONSTRUCCIÓN
D. Fernando MARTÍNEZ ABELLA
Catedrático da Área de Construcción. Universidade da Coruña.
11:30H: MODELOS AVANZADOS UTILIZANDO PROGRAMACIÓN XENÉTICA PARA A MELLORA DE NORMATIVAS DE DESEÑO DE ESTRUCTURAS
D. Juan Luis PÉREZ ORDÓÑEZ
Investigador da Área de Construcción. Universidade da Coruña.
13:00H: SISTEMA DE SIMULACIÓN NUMÉRICA DO FLUXO DE MAREA EN RÍOS E ESTUARIOS
D. Luis CEA GÓMEZ
Profesor da Área de Enxeñería de Camiños, Canales e Portos. Universidade da Coruña.
MÉRCORES 18:
10:00H: MODELIZACIÓN NUMÉRICA DUNHA BARREIRA DE CONTENCIÓN DE HIDROCARBUROS
Dr.José Gregorio IGLESIAS RODRÍGUEZ
Profesor da área de Enxañería de Obras Públicas. Universidade de Santiago de Compostela.
11:30H: DESEÑO AVANZADO DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE CONTAMINANTES NO MEDIO MARIÑO
D. Francisco DE ALMEIDA TAVEIRA PINTO
Director do Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos. Porto (Portugal).
13:00H: SISTEMA DE XESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA O TRÁFICO PORTUARIO
D. Hugo GUEDES LOPES
Profesor da Universidade de Oporto (Portugal).
XOVES 19:
10:30H: SISTEMA DE PREDICCIÓN EN HIDROLOXÍA MEDIANTE INTELIXENCIA ARTIFICIAL
D. Jerónimo PUERTAS AGUDO
Catedrático da Área de Hidraúlica. Universidade da Coruña.
11:10H: INTELIXENCIA ARTIFICIAL APLICADA A PROBLEMAS DE ENXEÑARÍA MARÍTIMA
D. Alberte CASTRO PONTE
Investigador da área de Portos e Costas. Universidade da Coruña.
12:20H: UNHA PROPOSTA DE TEORÍA PARA OS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TANTO NATURAIS (CEREBRO, ADN) COMO ARTIFICIAIS (ENXEÑERÍA DO COÑECEMENTO E ENXEÑERÍA DO SOFTWARE)
D. Juan PAZOS SIERRA
Catedrático de Enxeñaría do Coñecemento. Universidade Politécnica de Madrid.