Xornadas: Oratoria e Retórica: O Discurso (Deputación de A Coruña)

ORATORIA E RETÓRICA: O Discurso

 SANTIAGO DE COMPOSTELA

19, 20 e 24 de  novembro do 2015

 Lugar de celebración

Centro Libredón

Camiño dos Vilares, 94

Santiago de Compostela

 Identidade Deputación da Coruña

XORNADAS DA FUNDACIÓN ALFREDO BRAÑAS

Ourense, 11-Baixo. 15701 Santiago de Compostela

Tfno.: 981.580.577

fab@fundacionbranas.org

www.fundacionbranas.org

 

Eminentemente práctico que tera que ter al menos dous terzos  de traballo persoal e o resto grupal.

As estratexias metodolóxicas deste se adaptarán a un sistema totalmente participativo, mediante a experimentación activa e posterior reflexión en grupo sobre as actuacións, con ánimo de chegar a conclusións que permitan os asistentes mellorar súa forma de actuar na súa actividade persoal, pública e empresarial.

O uso adecuado de temas, público, obxectivo, contido formas e tácticas, e cuestión de organización. Os elementos visuais do discurso. O reto de comunicar e o reto de dirixir: organización, dirección e control.

 XOVES, 19 DE NOVEMBRO

INAUGURACIÓN

Javier Ruiz de Cortazar Díaz

Secretario Xeral Fundación Alfredo Brañas

.Técnicas de oratoria.- falar en público, discursos,  reunións pequenas, medianas e grandes, etc.

 VENRES, 20 DE NOVEMBRO

Técnicas para empregar nos medios de comunicación: a imaxe na TV, modular a voz na radio, os tempos nas entrevistas, conquerir un titular na prensa, etc.

 MARTES, 24 DE NOVEMBRO

 Técnicas de debate.- os argumentos forza, os argumentos socio emocionais, o uso do tempo, a estratexia de debate, etc

BASES DE INSCRIPCIÓN

A inscrición é gratuíta. Poderá facerse tendo en conta o número de prazas dispoñibles.

A data límite de inscrición é o vindeiro venres 17 de novembro e entregarase na sede da Fundación Alfredo Brañas sita na rúa Ourense, 11-baixo. Santiago de Compostela, ou no correo electrónico fab@fundaciónbranas.org