O DEPORTE NÁUTICO EN GALICIA

O DEPORTE NÁUTICO EN GALICIA

Coordinador Xeral

Antonio ERIAS REY

Secretario Xeral

Javier RUIZ DE CORTÁZAR DÍAZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25 E 25 DE ABRIL DO 2013

Lugar de celebración

Hotel Puerta del Camino

San Lázaro

Santiago de Compostela

Logotipo de la Diputación de A Coruña

Patrocinado pola Excma. Deputación de A Coruña

XORNADAS DA FUNDACIÓN ALFREDO BRAÑAS

Ourense, 11-Baixo. 15701 Santiago de Compostela

Tfno.: 981.580.577 / Fax: 981.580.163

fab@fundacionbranas.org

www.fundacionbranas.org

PROGRAMA

XOVES, 25 DE ABRIL

 INAUGURACIÓN

 SITUACIÓN ACTUAL. A CRISE. A SITUACIÓN NA PROVINCIA DA CORUÑA

O VALOR SOCIAL DA ACTIVIDADE DEPORTIVA             

INFRAESTRUCTURAS: CANTIDADE E CALIDADE DOS SERVIZOS PRESTADOS

VENRES, 26 DE ABRIL

 MANTEMENTO DAS INFRASTUCTURAS

A FORMACIÓN E TITULACIÓN NÁUTICAS DEPORTIVAS              

A ADMINISTRACIÓN E A NÁUTICA DEPORTIVA: PLAN ESTRATÉXICO

BASES DE INSCRIPCIÓN

 A inscripción é gratuita. Poden matricularse nesta xornada calquera persoa interesada tendo en conta o número de prazas dispoñibles. Seguirase un riguroso orde cronoloxica de inscrición.

A data límite de inscrición é o vindeiro venres 19 de abril e entregarase na sede da Fundación Alfredo Brañas sita na rúa Ourense, 11-baixo. Santiago de Compostela, ou no correo electrónico fab@infonegocio.com.