Liderar a organización

LIDERAR A ORGANIZACIÓN

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12 de xuño do 2015

 Lugar de celebración

Centro Libredón

Camiño dos Vilares, 94

Santiago de Compostela

Identidade Deputación da Coruña

 OBRADOIRO DA FUNDACIÓN ALFREDO BRAÑAS

Ourense, 11-Baixo. 15701 Santiago de Compostela

fab@fundacionbranas.org

www.fundacionbranas.org

 

 VENRES, 12 DE XUÑO

 DEFICINICIÓN DE LIDERAZGO. TIPOS

 SABER DELEGAR

 PIRÁMIDE DE MASLOW

 FELICITAR E CORREXIR. AS FERRAMENTAS BÁSICAS PARA

 MOTIVAR E ENSINAR

 O DESENROLO DOS TALENTOS DOS MEUS TRABALLADORES

 ACTUAR CON LIDERAZGO EN SITUACIÓNS DIFÍCILES

 O DIRECTOR DE RRHH COMO LÍDER E COMO MOTIVADOR

 ENSINANDO A SER LÍDER, SENDO UN LÍDER

 

BASES DE INSCRIPCIÓN

A inscrición é gratuíta. Poderá facerse tendo en conta o número de prazas dispoñibles.

A data límite de inscrición é o vindeiro luns 8 de xuño e entregarase na sede da Fundación Alfredo Brañas sita na rúa Ourense, 11-baixo. Santiago de Compostela, ou no correo electrónico fab@fundaciónbranas.org